Straatmeubilair

Onder meubilair vallen bijvoorbeeld de verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering, markering en meubilair als banken, papierkorven, plantenbakken.

Straatmeubilair moet bij elkaar passen en moet onder het assortiment vallen dat elders in de gemeente wordt gebruikt. Meubilair moet onderhoudsarm zijn. Alle meubilair dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid meubilair beperkt blijft. Meubilair dient de omgeving te ondersteunen, en niet te verrommelen.

Verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering

Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering zijn onderhoudsarm;
 • doel van verkeersborden en bewegwijzering moet duidelijk te zijn;
 • verkeersborden en bewegwijzering zijn onderling niet tegenstrijdig;
 • opdrachtnemer stemt af met opdrachtgever of bruikbaarheid van kleine borden gewenst is;
 • Verkeersborden zijn altijd goed zichtbaar voor verkeer.

De volgende technische eisen gelden:

 • verkeer,- en straatnaamborden worden uitgevoerd in reflectieklasse III. Dit moeten aangetoond worden aan de opdrachtgever.
 • In het werk worden zoveel mogelijk elementen gecombineerd.

Meubilair

Meubilair voldoet aan de volgende eisen:

 • het gebruik van straatmeubilair optimaal afgestemd ter beperking van het aantal obstakels;
 • ongevoelig voor vandalisme;
 • onderhoudsarm;
 • bestand tegen klimatologische omstandigheden, algengroei.
 • Meubilair bestaat zoveel mogelijk uit een en dezelfde materiaalsoort.

Voor meubilair gelden de volgende technische eisen:

 • het is degelijk gemonteerd om ongewenst verwijderen te voorkomen;
 • het is optimaal geplaatst voor probleemloos onderhoud aan meubilair of nabije omgeving.
 • voor fietsklemmen zijn binnen Deventer goede ervaringen met de Velopa Tulip, het verdient aanbeveling hierop aan te sluiten.
 • voor afvalbakken zijn binnen Deventer goede ervaringe met de Bammens Capitole Prestige met een tussenstrip in de inwerpopening. Het verdient aanbeveling hierop aan te sluiten.

Revisie

Om meubilair te beheren moet het worden geregistreerd/gereviseerd conform gestelde eisen vanuit team Gegevensbeheer van de gemeente Deventer.

Voor de juiste in te vullen revisiebestanden en -formaten (gebaseerd op BGT en GIS) van het team gegevensbeheer kunt u contact opnemen met de heer Smook. ajh.smook@deventer.nl 0570 - 693984.