Openbare verlichting

Bebouwde kom

In de bebouwde kom van de gemeente Deventer worden alle gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen, pleinen en doorgaande hoofdfietsroutes voorzien van openbare verlichting.

De voorwaarden zijn vastgelegd in het uitvoeringskader openbare verlichting "Over masten en armaturen". De standaard toe te passen types masten en armaturen zijn vastgelegd in de Deventer kwaliteitscatalogus openbare verlichting. Per project zal de gemeente een keuze hieruit maken mits het project binnen deze standaard wordt aangelegd.

Parken en groenstroken

In parken en groenstroken wordt doorgaans geen openbare verlichting toegepast, mits het een doorgaande drukke fietsroute betreft zonder alternatief in de avonduren. Een vrijliggend voetpad moet alleen openbaar worden verlicht als deze ook ‘s avonds deel uitmaakt van een doorgaande route. Het ontwerp van de openbare verlichting moet duurzaam en integraal worden uitgevoerd met het stedenbouwkundig- en het groenontwerp.

Verlichtingsplan

De initiatiefnemer stelt een verlichtingsplan op. Dit plan moet worden goedgekeurd door de gemeente Deventer en de eigenaar van de ondergrondse infrastructuur Enexis. Een aanvraag voor een aanpassingen aan het openbare net moet plaatsvinden via het web-portal van Enexis door een (door de gemeente gemachtigde) en door Enexis gelicenceerde aannenemer. De kosten voor netwerkaanpassingen worden indien niet anders afgesproken rechtsreeks verrekend tussen aannemer en netbeheerder.

Achterpaden, galerijen, trappenhuizen en kinderspeelplaatsen

Achterpaden, galerijen, trappenhuizen en kinderspeelplaatsen worden niet voorzien van openbare verlichting door de gemeente omdat deze niet in eigendom zijn van de gemeente. Verlichting die hier wordt geplaatst door de initiatiefnemer moet voldoen aan de technische eisen van de netwerkbeheerder en de gemeente.

Bij achterpadverlichting in nieuwbouwprojecten heeft individuele energiezuinige (LED) verlichting aan de achterzijde of zijkant van schuurtjes de voorkeur. Deze wordt per lichtpunt aangesloten op de installatie van de bewoner en wordt onderhouden via de individuele onderhoudsplicht.

Een andere optie is een overgangskast met eigen kWh meting en beveiligingsautomaten waarbij de de verlichting op niet openbaar terrein worden gekoppeld aan de openbare verlichtingsinstallatie. Deze installatie moet voldoen aan de eisen van de netbeheerder. De gemeente wordt geen eigenaar van deze overgangskast en beheert de verlichting niet.