Kunst in de openbare ruimte

Onderhoud

De gemeente zorgt voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Dat onderhoud is belegd in het programma Openbare Ruimte.
Contactpersoon: Bjorn Hendriks

Praktische zaken

Wil je een beeld realiseren in de openbare ruimte, kunstenaars mee laten nadenken over de inrichting van de openbare ruimte, of hebben buurtbewoners ideeën voor een kunstwerk?

Neem dan contact op met:

Paul ten Voorde programmanager Kunst & Cultuur van het team MOM, tevens ambtelijk secretaris van de Adviesraad Kunst en Openbare Ruimte.

of met het Kunstenlab.

Het Kunstenlab begeleidt nieuwe kunstopdrachten (vraag onderzoeken, opdracht formuleren, groslijst maken, kunstenaars benaderen, contracten opstellen, contact tussen kunstenaar en opdrachtgever onderhouden, ondersteunen bij aanvraag vergunningen etc.). Ook fungeert het Kunstenlab als eerste aanspreekpunt voor buurtinitiatieven, opdrachtgevers en kunstenaars.

Adviesraad Kunst Openbare Ruimte

De adviesraad Kunst en Openbare Ruimte adviseert het college over Kunst Openbare Ruimte en denkt ook graag mee vanaf het prille begin van de kunstprojecten. Hiervoor vergadert zij vijf tot zes keer per jaar.

Leden van de adviescommissie:

Een kunstwerk moet uiteindelijk zijn voorzien van een contract dat minstens de volgende gegevens bevat:

  • foto's van het kunstwerk
  • foto's van de locatie
  • gegevens kunstenaar
  • eigendom en onderhoudsplicht
  • doel van het kunstwerk, achterliggende gedachte
  • materialisatie, materiaalsoort, eigenschappen, duurzaamheid
  • gegevens over gebruikte coating of verflagen, onderhoudsadvies
  • onderhoudsregime en -maatregelen
  • termijn voor plaatsing, tijdelijk of permanent.

Bij voorkeur wordt het onderhoud ondergebracht bij de kunstenaar, voor een nader te bepalen periode. Dit dient te worden vastgelegd.

Duurzaamheid

Kunstobjecten dienen duurzaam te worden ontworpen en beheerd. In de materialisatie en verwerking wordt hiermee rekening gehouden.

Kunst en de omgeving

Een kunstwerk is geen op zichzelf staand object, het dient de openbare ruimte te versterken of duidelijk symbool te staan voor speciale locaties, mensen of gebeurtenissen.

Vandalisme

In het ontwerp moet worden gestreefd naar een vandalisme-ongevoelig kunstwerk. Indien het kunstwerk wordt getroffen door licht vandalisme, zoals graffiti of bekrassing, moet dit eenvoudig te verhelpen zijn.

Verwerk deze resultaten altijd in het ontwerp, plan van aanpak.

Bereikbaarheid

Bij het ontwerp van het kunstwerk wordt de locatie van plaatsing goed in kaart gebracht. Het kunstwerk moet altijd goed bereikbaar zijn voor onderhoud en mag geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van omliggende zaken. Ook mag het niet in de weg staan voor hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en strooiwagens.

Revisie

Om beeldende kunst te beheren moeten deze worden gereviseerd / geregistreerd conform gestelde eisen vanuit gegevensbeheer.

Voor de juiste in te vullen revisiebestanden en -formaten (gebaseerd op BGT en GIS) van het team gegevensbeheer kunt u contact opnemen met de heer Smook, e-mail ajh.smook@deventer.nl of via tel. 0570 - 693984.