Wegmarkering

Uitgangspunt is Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen (CROW)

Deventer keuzes:

  • maatvoering op tekening is gemeten “tussen” de markering (niet h.o.h.)
  • haaientanden 50x70 cm (ipv 50x50cm)
  • haaientanden op fietspad(aansluitingen) < 3m breedte, haaietanden 30x50cm
  • kanalisatiestrepen alleen bij, met verkeerslichten, geregelde oversteken
  • toepassing blokmarkering alleen bij fiets “in de voorrang”
  • kantmarkering 5cm in bochten bij verharde fietspaden, buiten de bebouwde kom, indien geen sprake is van kantopsluiting;