Verkeersspiegels

Toepassing van spiegels alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld:

  • indien oprijzicht onvoldoende is om veilig de rijbaan op te rijden én uitzicht belemmerende voorwerpen/beplanting niet verwijderd kan worden;
  • niet in woonerf of 30 km/h gebied.