Verkeersregelinstallaties

Voor verkeersregelinstallaties kent de gemeente Deventer aanvullende eisen op de algemene RAW eisen, ze zijn te vinden in de bijlage Ontwerpeisen VRI.

Proces: ontwerp tot levering

Ontheffing art. 87 RVV 1990 aanwezig.

Milestones. Aanbieden en laten toetsen door directie:

 • Toetsing ontwerp.
 • Tekening met bovengrondse en detectievoorzieningen.
 • Kabellijsten masten en detectielussen.
 • Overzicht windingen detectielussen.
 • Start aanleg vergadering.
 • Stopmomenten tijdens uitvoering:
  - Uitzetten masten en detectielussen.
  - Sleuven dichten.
  - Plaatsen automaat.
 • Regelapplicatie:
  - Ontruimingstijden.
  - 1 maand voor FAT.
 • Vissim Simulatie.
 • FAT Factory Acceptance Test.
 • SAT Site Acceptance Test:
  SAT. Ter afnamecontrole wordt de complete verkeersregelinstallatie aangeboden aan de gemeente Deventer. Deze controleert aan de hand van een afnameprotocol of de complete installatie voldoet aan de gestelde eisen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat de volgende personen aanwezig zijn:
  - Installateur:
  • Leidinggevend uitvoerder.
  • Minimaal 1 monteur.
  • Materiaal ter directe reparatie. Ook voor hoog materiaal (indien aanwezig).
  - Systeemleverancier:
  • Projectleider.
  • Programmeur.
  - Van de afname wordt een proces verbaal van oplevering gemaakt.
  - Geconstateerde gebreken en opmerkingen worden verholpen:
  • Niet verkeersgevaarlijk: binnen 1 week.
  • Verkeersgevaarlijk: binnen 1 dag.
  - Van de gemeente Deventer is bevoegd tot afname:
  • Team RS/EC/VB.
 • Onderhoudsovereenkomst.