Parkeerplaatsen

Uitgangspunt voor de maatvoering van parkeervoorzieningen is NEN 2443

Deventer keuzes:

 • bij haaksparkeren lengte parkeervak 4.5m (igv overstek) rijbaan 6m;
 • bij langsparkeren: lengte parkeervak 6m, breedte 2m
 • situering straatkolken in parkeervoorzieningen, op scheiding tussen parkeervakken;

Algemene eisen

 • Parkeerstroken langs de rijbaan moeten herkenbaar zijn door afwijkend¬†materiaal of bestratingpatroon.
 • Bij uitritten en zijpaden wordt de parkeerstrook onderbroken, bij voorkeur met een uitritconstructie en een afwijkende verharding met de mogelijkheid de uitrit naar de rijloper toe te halen.
 • Achter haaksparkeerplaatsen geen langsparkeerplaatsen toepassen, als achteruitrijdruimte kleiner is dan 6 m.

Kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaatsen

 • een gehandicapte kan nabij zijn woning een aanvraag indienen voor een kenteken gebonden plaats. Deze plaats wordt aangelegd op een openbare parkeerplaats
 • In speciale gevallen kan een extra lange of extra brede parkeerplaats worden gemaakt
 • De plaats is gemarkeerd door een paal met bord E06 met kentekenonderbord DOR 40x15 kl III lettertype ANWB Traffic U conform tekening ivpp, onderkant op 2.20 + m.v. Parkeervakmarkering conform ASVV2012.
 • Voorbeeldtekening

Maatvoering algemene parkeerplaatsen

Tabel maatvoering algemene parkeerplaatsen

Fiets(parkeer)voorzieningen

Private stallingen bij woning of kantoor moeten goed bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. De fiets moet een makkelijk te pakken vervoermiddel zijn. Openbare fietsenstallingen worden meegenomen in het ontwerp. De volgende eisen worden gesteld.

 • Goed bereikbaar vanaf de weg
 • Goed in het zicht
 • Adequate bescherming tegen diefstal en vandalisme
 • Conform de fietsparkeernorm
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Protocol aanpak verhardingsopdruk Deventer 571,3 KB
Handreiking infiltrerende verhardingsconstructies 2.860,2 KB