Reiniging

Criteria straatreiniging voor het ontwerp:

 • Het ontwerp waarborgt de bereikbaarheid van te vegen oppervlakte openbare weg en van de parkeerplaatsen, bijvoorbeeld bij ontwerp parkeerplaatsen en palen: toepassing ronde hoeken en plaats van de straatkolken.
 • Algemeen: paden zonder obstakels zoals paaltjes, fietsenrekken en dergelijke
 • Het straatprofiel moet breed genoeg zijn voor de toegang van een veegmachine.
  - Minimale vrije doorgang bij eenrichtingsverkeer: 2.50 m.
  - Minimale vrije doorgang bij tweerichtingsverkeer: 5.00 m.
 • De minimale doorrijhoogte bij luifels aan winkels, flats en dergelijke is 2.50 m.
 • Voor het machinaal kolkenreinigen moeten kolken zo te worden gesitueerd dat bereikbaarheid is gewaarborgd bij normaal gebruik van de weg.
 • Kolken moeten niet worden gesitueerd achter parkeervakken.
 • De klinker of tegel in de goot dient niet te schuin te worden aangebracht, de goot moet bereikbaar blijven voor de veegmachine. Voor een goede afwatering mogen de kolken niet te ver uit elkaar te worden geplaatst. De afstand tussen de kolken is afhankelijk van de oppervlakverharding waarover het water moet worden afgevoerd. Gebruikelijk is een afstand tussen de 15 en 20 m.
 • Voor materieel voor mechanische onkruidbestrijding dienen elementenverhardingen berijdbaar te zijn.wat betreft maatvoering en sterkte.
 • Onder en rondom obstakels in de openbare ruimte moeten voegen worden gevuld met onkruidwerend cementachtig materiaal. Verkeersheuvels en dergelijke uitvoeren in dicht materiaal (asfalt of keien in beton).
 • Het stedenbouwkundig ontwerp wordt door Circulus gecontroleerd en goedgekeurd op uitvoerbaarheid van machinaal straatreiniging, mechanische kolkenreiniging en de routing voor het ophalen huisvuil.
 • De Gemeente Deventer heeft standaardbakken en bakken in ontwikkeling.
 • Bij voorkeur Bammens capitool of 70L AVC bak, afwijkingen in overleg. Maximale grootte 70l, kleur: zwart of donkergroen, voorzien van een kleine inwerpopening.
 • Bij voorkeur wordt meubilair zoals banken, afvalbakken en fietsklemmen toegepast dat vrij is van de ondergrond, zodat zwerfvuil zich niet ophoopt.
 • Voor het hondenbeleid is de Hondenuitlaatkaart 2009 van toepassing.
 • Afvalbakken situeren op bereikbare plekken voor ledigen. Richtlijnen voor speelplekken en bushaltes zijn opgenomen in bijlage [K].
 • Voor het tegengaan van graffiti en wildplak geldt het convenant Deventer graffitivrij 2002-2007 (oktober 2002). De gemeente Deventer streeft naar regulerende maatregelen, zoals legale graffitikunst-vrijplaatsen.
 • In het ontwerp moeten graffitigevoelige objecten zoals VRI’s, gemalen, nutskasten, nutsgebouwen verdekt worden geplaatst. Deze objecten moeten zijn voorzien van een graffiti- en wildplakwerende afdeklaag.