Gladheidsbestrijding

Criteria gladheidsbestrijding bij het ontwerp:

  • Voor hoofdfietsroutes geldt een minimale obstakelvrije breedte van 2.00 m. Dit geldt ook bij wegversmallingen, verkeersdruppels en dergelijke.
  • Doorgaande rijbanen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden moeten bereikbaar zijn voor strooiwagens. deze routes mogen niet worden afgesloten met vaste palen.
  • Bij de bepaling van straatprofielen dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid voor gladheidbestrijding.
  • Materialen die worden toegepast moeten een bepaalde grofheid of ruwheid hebben.
  • Tunnels zijhoogte bij voorkeur 4 m1.
  • Alle voorbereidingskosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
  • Nieuw straatwerk mag in verband met inklinken van de bestrating in de eerste drie maanden na aanleg niet machinaal worden geveegd. Handmatig vegen kan wel.
  • Om klachten over onderhoud te voorkomen, dient dit ook aan bewoners te worden gecommuniceerd.