Ondergrondse infrastructuur

De gemeente Deventer dient als netbeheerder te voldoen aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Voor aan te leggen kabels, leidingen en vrijvervalriolering worden daarom de volgende eisen gesteld.

Obstakelkaart

Voor dat begonnen wordt met het ontwerpen van de openbare ruimte zal een obstakelkaart opgesteld moeten worden. Obstakels boven- en ondergronds worden op de abstakelkaart weergegeven. Zonder obstakelkaart mag niet begonnen worden met het ontwerpproces.

Richtlijnen

In november 2014 is de nieuwe AVOI 2015 vastgesteld met de daarbijbehornde nadere regels, schaderegelingen en verlegregelingen. De betreffende documenten zijn onder aan deze pagina opgenomen.

Gemeentelijke Projecten en overleg Netbeheerders

De gemeentelijke projectleider dient in het SO, VO stadium van een project een Netbeheerdersoverleg/Nutsoverleg te organiseren. Bij noodzakelijke verleggingen dienen de huidige vergunningen daarvoor opgeheven te worden en kunnen de netbeheerders aanspraak maken op compensatie zoals vastgelegd in de Verlegregeling Deventer. Netbeheerders moeten een nieuw Instemmingsbesluit (Telecom) of Vergunning (Nuts) aanvragen en de werkzaamheden aanmelden. Formulieren en standaard brieven zijn te vinden in de bijlagen.

Kabels en leidingenprofiel Deventer

In de NEN 7171 (zie hieronder) is aangegeven hoeveel ruimte beschikbaar moet zijn voor kabels en leidingen en hoe deze ten opzichte van elkaar gesitueerd moeten worden.

Graafincidenten

Graafincidenten zullen altijd via het graafincidentenformulier moeten worden gemeld.

Revisiegegevens

Zie het moederbestek.

Bijlagen

Handboek AVOI Deventer (met inhoudsopgave)
Nadere regels Deventer
Schaderegeling ingravingen
Verlegregeling Deventer
Toelichting Verlegregeling
Verzoek tot vooroverleg
VTA na vooroverleg
VTM na vooroverleg
Aanvraagformulier instemmingsbesluit
Aanmelding niet vergunningsplichtige graafwerkzaamheden
Aanmelding graafwerkzaamheden met vergunning/instemming
Aanwijsbesluit toezichtshouder
Richtlijn Telecommunicatiewet 5 1 0
Richtlijn Weesleidingen 1 0
Richtlijn grondverkoop KL 1 0
NEN 7171