Markt- en haveninstallaties

De markt- en haveninstallaties worden uitgevoerd als zelfstandig functionerende installaties. Hiervoor wordt elk installatie voorzien van de benodigde nutsvoorzieningen.

Opbouw van de elektrotechnische installatie

Eisen aan de installatie zijn:

  • Eigen elektriciteitsaansluiting met zoveel mogelijk één of meerdere centrale schakelkasten met decentrale aansluitvoorzieningen.
  • Elke locatie, bijvoorbeeld marktplein, voorzien van één elektriciteitsaansluiting op het openbare net.
  • Aansluitvoorzieningen zoveel mogelijk in de grond installeren, bijvoorbeeld met putkasten.
  • Alle aansluitvoorzieningen dienen te kunnen worden afgesloten.